2015. december 22., kedd

Fellépés az OBH-n

Előszöri s hadd köszönjük meg a felkérést az Országos Bírósági Hivatalnak, hogy a Consilium Peritorum ünnepségen szerepelhettünk.

Nem először, és reméljük, nem utoljára fordul elő a Perjátszó kör életében, hogy az ELTE ÁJK falain kívül is van alkalmunk előadni.

Az egyetemen már nem megy újdonságszámba, hogy működik egy kulturális egyesület, amely kicsit vegyíti a jogot és a színjátszást. A dísztermében rendszeresen megtöltjük a nézőteret éppen aktuális félévi perjátékunkkal félévente kétszer vagy háromszor.

Viszont amikor külső helyszínre megyünk szerepelni, szükséges lehet az egyesületünk rövid bemutatása, hisz pusztán egy darab, vagy mint jelen esetben egy darabrészlet előadásával nem kap a néző teljes képet a repertoárból, sem a Perjátszó Kör (PK) jellegéről.
Így is tett egyesületünk elnöke dr. Kisteleki Károly egyetemi adjunktus.Híres/ismert történelmi szereplők valós vagy fiktív pereit és a valós vagy vélt mögöttes háttértörténetet visszük színpadra színházi elemeket felvonultatva, de sosem hagyva figyelmen kívül a történelmi hitelességet, vagy a fel nem derített lehetőségek bemutatását.

Lévén az egyesület az akkori Egyetemes Állam és- Jogtörténeti Tanszék kereteiből nőtte ki magát, idestova több mint 10 éve, nem aktuálisan futó pereket tárgyalunk, nem boncolgatjuk sem a hatályos anyagi sem pedig az eljárásjogot. Munkánk során szükségképpen dolgoznunk kell más jogrendszerek többnyire már nem hatályos szabályaival.
Dolgoznunk kellett a Forradalmi Törvényszék eljárási rendjével, de volt alkalmunk színre vinni inkvizitórius eljárást, szentszéki pert, csak hogy pár példát említsünk, és a repertoár egyik jelentős szelete az angolszász rendszer, így jelen darabunk a dr. Berecz Sándor ügyvédjelölt által írt Al Capone-akta is részben ezt volt hivatott bemutatni.Mivel tagjaink többsége egyetemista, néhányan már ugyan végeztek (ki nemrégiben, de van már olyan tagunk is, aki régebb óta fiatal, mint dr. Szolnoki János bíró), így előfordul, hogy a tervbe vett rendes féléves előadásokon kívüli felkérések egy kis szervezést igényelnek. Leginkább azért, mert ilyenkor már a vizsgaidőszak közelsége/kezdete megnehezíti a próbák és az előadás összeegyeztetését.

Jelen esetben a teljes (már többször előadott http://www.perjatszokor.hu/eloadasaink?eloadas=az-al-capone-akta) Al Capone darabunk második felvonását vittük színre kicsit módosított szövegkönyvvel. Kimaradtak ugyan az első felvonás mozgalmas történeti hátteret bemutató jelenetei, nem láthattuk, ahogy Al Capone ünnepel az alvezéreivel, sem a Ness-féle csapat megalakulását, ami a bandavezér elfogását tűzte ki célul. Csak a bírósági tárgyalás tükrében, csökkentett tanúlétszámmal, a bizonyítási eljárás egy részének bemutatásával és sűrített vád és védőbeszédekkel tudtunk utalni a múltbéli eseményekre, és vázolni az ügy kimenetelét.

Érdekesség, hogy a jogászi szakma történelmi átalakulása miatt, előfordul, hogy az egyesület hölgy tagjainak férfi szerepet kell eljátszaniuk. (Ellenkezőjére csak egyszer volt példa.) Így például a darabban Michael Ahern az ügyvéd szerepét dr. Sáray Dorottya játszotta.De hogy hogyan jutott el a per a tárgyalásig, hogy a hírhedt Alphonse Gabriel Capone miért adócsalás vádjával állt a bíróság elé, és hogyan bizonyították azt rá, valamint miért nem sikerült mással megvádolni, azt nem árulnánk most el.

Talán hamarosan újra előadjuk a darabot, vagy még az is lehet, hogy ha az OBH-n kíváncsiak a teljes darabra, lesz lehetőségünk még fellépni.

Mindenesetre még egyszer köszönjük a felkérést a teljes egyesület nevében. 

Laczó Balázs

balról jobbra: Markos Ádám, dr. Sáray Dorottya, dr. Berecz Sándor, dr. Szolnoki János, dr. Varga Aida, dr. Kohári Réka, Füzesi Fruzsina, Laczó Balázs